top of page
Meditate at the beach

לתרגל בזמן ובמקום שלך 

Wooden Floor_edited.jpg
Online Yoga

כל השיעורים בסטודיו מוקלטים בוידאו ונמצאים באתר כדי לאפשר לך לתרגל בזמן ובמקום שמתאים לך.
מנויים ותלמידים קבועים מקבלים גישה חופשית להקלטה של השיעור השבועי.     

למשתתפים בקורס יסודות והעמקה 

למנויים ותלמידים קבועים

שעורים
bottom of page