top of page

יוגה נידרה - הרפיה יוגית עמוקה

יוגה נידרה קצרה
00:00 / 12:45

למלא מצברים תוך 12 דקות 

יוגה נידרה בסיסית
00:00 / 21:53

לקום כמו חדש אחרי 20 דקות של הרפיה 

יוגה נידרה עם משולשים
00:00 / 19:34

הרפיה לבעיות שינה    

יוגה נידרה יעילה פי 4 משינה 
זאת דרך מהירה למלא מצברים ולהשלים שעות שינה
במקרה של בעיות שינה מומלץ להירדם עם ההקלטה

יוגה נידרה לילדים
00:00 / 11:20

ילדים נרדמים לבד

bottom of page